ระบบประสาท

เกว 10 นาทีที่ผ่านมา


แม้แต่ในระบบประสาทของสปีชีส์เดียวเช่นมนุษย์ เซลล์ประสาทหลายร้อยชนิดก็มีอยู่ มีสัณฐานวิทยาและหน้าที่ที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้รวมถึงเซลล์ ประสาท รับความรู้สึกที่เปลี่ยนรูปสิ่งเร้าทางกายภาพ เช่น แสงและเสียงเป็นสัญญาณประสาท และเซลล์ประสาทสั่งการที่แปลงสัญญาณประสาทเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อหรือต่อมต่างๆ อย่างไรก็ตามในหลายสปีชีส์ เซลล์ประสาทส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการสร้างโครงสร้างส่วนกลาง (สมองและปมประสาท) และพวกมันรับข้อมูลทั้งหมดจากเซลล์ประสาทอื่นและส่งเอาต์พุตไปยังเซลล์ประสาทอื่น

ตอบกลับ