รายงานทางการเงิน การคลัง

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง งบทดลองและเอกสารประกอบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด 04 พ.ย. 2565 (10:44)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด 20 ต.ค. 2565 (16:10)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 20 ต.ค. 2565 (15:57)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 19 ต.ค. 2565 (14:09)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 03 มี.ค. 2565 (10:30)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 21 ก.พ. 2565 (14:20)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 03 ก.พ. 2565 (13:44)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 ม.ค. 2565 (10:32)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 21 ธ.ค. 2564 (09:09)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 02 ธ.ค. 2564 (11:30)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 16 พ.ย. 2564 (13:24)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 04 พ.ย. 2564 (15:39)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 07 ต.ค. 2564 (16:29)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 06 ก.ย. 2564 (14:54)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 06 ก.ย. 2564 (13:57)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 ก.ค. 2564 (16:35)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 04 มิ.ย. 2564 (15:39)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (12:02)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 13 พ.ค. 2564 (11:11)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2564 (10:52)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 21 เม.ย. 2564 (15:59)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 21 เม.ย. 2564 (15:47)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2564 (10:00)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 08 มี.ค. 2564 (10:40)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 09 ก.พ. 2564 (11:16)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 07 ม.ค. 2564 (10:06)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 03 ธ.ค. 2563 (15:45)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 03 ธ.ค. 2563 (15:39)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 18 พ.ย. 2563 (11:35)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 11 พ.ย. 2563 (09:44)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 21 ต.ค. 2563 (15:51)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 08 ต.ค. 2563 (14:36)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 03 ก.ย. 2563 (15:29)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 13 ก.ค. 2563 (09:53)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 10 ก.ค. 2563 (15:04)
รายงานทางการเงิน ดาวน์โหลด 24 มิ.ย. 2563 (14:52)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 04 มิ.ย. 2563 (11:31)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 04 มิ.ย. 2563 (11:17)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 03 เม.ย. 2563 (16:43)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 03 เม.ย. 2563 (16:22)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 12 ก.พ. 2563 (10:08)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 20 ม.ค. 2563 (10:14)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 20 ม.ค. 2563 (10:11)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 13 ธ.ค. 2562 (09:10)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 29 พ.ย. 2562 (09:12)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 พ.ย. 2562 (09:54)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 พ.ย. 2562 (09:53)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 10 ต.ค. 2562 (10:19)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 11 ก.ย. 2562 (10:25)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 23 ส.ค. 2562 (14:49)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 23 ก.ค. 2562 (11:11)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (14:06)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (14:04)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (14:01)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (14:00)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (14:00)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:59)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:58)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:57)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:57)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:56)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:52)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:51)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:51)
ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 19 มิ.ย. 2562 (13:50)
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ดาวน์โหลด 18 มิ.ย. 2562 (15:57)
รายงานการกำกับติดตาม ดาวน์โหลด 18 มิ.ย. 2562 (15:49)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด 18 มิ.ย. 2562 (15:44)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด 18 มิ.ย. 2562 (15:40)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด 18 มิ.ย. 2562 (15:34)
ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 02 พ.ค. 2562 (16:22)
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 26 เม.ย. 2562 (13:55)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562 (10:17)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562 (10:16)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562 (10:14)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562 (10:09)
เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 05 เม.ย. 2562 (10:07)
ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี ดาวน์โหลด 04 เม.ย. 2562 (16:30)