ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) จำนวน ๓ อัตรา

จำนวนผู้เข้าชม 111
ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) จำนวน ๓ อัตรา ไฟล์แนบ

วันที่ : 27 ก.พ. 2566 (16:34)
รูปภาพประกอบ